Liczba odwiedzin strony: 34688 Osób na stronie: 1
 

 Kancelaria radcy prawnego
Wieliczko Andrzej

 
 
Kancelaria radcy prawnego
Wieliczko Andrzej
 
prof. Kotarbińskiego 3 lok. 1
76-200 Słupsk
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2009 Nr 39 poz. 316 - Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach 2) (Dz. U. z dnia 13 marca 2009 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje: §   1.  W...
Monitor Polski 2007 Nr 52 poz. 604 - Zm.: zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności
ZARZĄDZENIE Nr 84 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności (M.P. z dnia 21 sierpnia 2007 r.) Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: §   1.  W zarządzeniu nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2007 r. w...